Apie Mus

Violeta Katinienė – logopedė ekspertė, SPPC (Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras) specialiojo ugdymo konsultantė, Kauno miesto logopedų praktinės veiklos vertintoja. Konsultuoja tėvus, kurių vaikučiai nekalba (nuo 2 metų), teikia vaikams logopedinę pagalbą nuo 3 metų. Dirba su nekalbančiais vaikais, turinčiais įvairių kalbos sutrikimų, garsų tarimo trūkumų, rašymo ir skaitymo sutrikimų. Veda kalbos korekcijos pratybas mikčiojantiems vaikams, paaugliams ir suaugusiems (taiko diafragminį kvėpavimą, A. Strelnikovos kvėpavimo gimnastikos pratimus, mikčiojimo korekcijai naudoja efektyvią kompiuterinę programą BreathMaker). Savo praktines žinias gilino Rusijoje (Maskvoje), Didžiojoje Britanijoje (Mančesteryje), Danijoje (Kopenhagoje), Olandijoje (Amsterdame). Išleido metodines rekomendacijas logopedams ir tėvams „Jei vaikas nekalba“, „Parenkime vaikus mokyklai. Garsų š ir ž tarimas“. Savo sukauptą patirtį skleidžia, dalyvaudama TV laidose, rašydama straipsnius spaudai, vesdama seminarus pedagogams ir logopedams. Parengė mobiliąją mokomąją metodinę priemonę „Mokau(si) kalbėti“, skirtą nekalbantiems vaikams ir suaugusiesiems (2014)

    

Leidiniai: išleistos 3 knygutės - mokomosios metodinės  priemonės:

 „Jei vaikas nekalba“ (Kaunas, 1996),

„Parenkime vaikus mokyklai. Garsų š ir ž tarimas“ (Kaunas, 2001).

 ,,Mamos mokykla" (Kaunas, 2018),

 Parengta įgarsinta mobilioji  mokomoji  metodinė  priemonė  „Mokaus(si) kalbėti“, skirta nekalbantiems vaikams ir suaugusiesiems (2014). 

Plačiau : www.logopedai.lt 

                Facebook MokausiKalbėti